شرکت الهام ساز با بیش از 25 سال سابقه، فعالیت خود را از سال 1368 در زمینه مشاوره و ارائه تجهیزات تحقیقاتی، آزمایشگاهی آغاز نمود. از آنجا که مسئولان شرکت از اساتید دانشگاهها هستند، در این مدت با آگاهی کافی از نیازمندیهای دانش پژوهان و محققان در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی توانسته است تا حدود زیادی خلا موجود در این زمینه را از جهت مشاوره و تهیه تجهیزات مدرن مورد نیاز پر نماید. تجهیزات قابل ارائه از کمپانیهای مطرح از کشور های اروپایی و ژاپن است. این محصولات تست کیفیت شامل تجهیزات آزمون یونیورسال سروهیدرولیکی استاتیکی و دینامیکی، دستگاه های تست خستگی تشدیدی، انواع تجهیزات تست غیر مخرب بتن و محصولات تست الکتروشیمی در مایعات می شود.