فن آوری اندازه گیری تنش برای حصول اطمینان از رفتار و بهره وری سازه ها ضروری است. از زمان تاسیس کمپانی در سال 1954، TML به عنوان یکی از تولید کننده های تجهیزات و ابزار های مدرن اندازه گیری تنش و کرنش در جهان مطرح می باشد. محصولات قابل ارائه از این کمپانی شامل انواع کرنش سنج ها، ترانزدیوسرها (بر پایه کرنش سنج) و دستگاه های اطلاعات برداری دیجیتال در انواع استاتیکی و دینامیکی می باشد.

کرنش سنج ها

انواع کرنش سنج در مدل ها و اندازه های مختلف شامل: کرنش سنج عمومی جهت نصب روی فلزات سری F and UF ، کرنش سنج بتن سری P, PF, FLM /WFLM ، کرنش سنج مواد کامپوزیت سری UBF, BF، کرنش سنج بعد از تسلیمYEF, YHF, YF، کرنش سنج ضد آب سری WF، کرنش سنج حرارت بالا سری QF, ZF, EF، کرنش سنج حرارت بالا قابل جوش سری AW، کرنش سنج حرارت پائین سری CEF، کرنش سنج جهت ساخت انواع ترانزدیوسر ها و .... می باشد.
link

ترانزدیوسر ها

انواع ترانزدیسرهای الکتریکی در مدل ها و ظرفیت های مختلف شامل: ترانزدیوسر وزن ا ز نوع فشاری، کششی، فشاری-کششی، گشتاور، ترانزدیوسر جابجایی سنج میله ای، سیمی یا حلقه ای، ترانزدیوسر جابجایی سنج برشی، ترانزدیوسر فشار مایعات و گاز، ترانزدیوسر شتاب تک، دو و سه محوری، ترانزدیوسرهای مهندسی عمران شامل شیب سنج، فشار سنج درون خاک، ترک سنجی، میزان سطح آب، ترانزدیوسر تعیین ضریب ارتجاعی بتن (E) و ... می باشد.
link

دستگاه های اطلاعات برداری

دستگاه های اطلاعات برداری دیجیتال در مدل ها و تعداد کانال های مختلف جهت انواع سنسور های کرنش سنج، ترانزدیوسر های کرنش سنجی، ترمو کوپل های حرارتی، و ولتاژ DC که شامل دستگاه اطلاعات برداری استاتیک با سرعت نمونه برداری کم از نوع تک کانال پرتابل تا رومیزی 1000 کانال، دستگاه اطلاعات برداری دینامیک با سرعت نمونه برداری تا 100ks/s از نوع چهار کانال تا 1000 کانال، انواع دستگاه های نمایش دهنده و ... می باشد.
link

تجهیزات اندازه گیری مرتبط به چرخ خودرو

سیستم اندازه گیری 6 مولفه نیرو وارد شده بر چرخ خودرو، سیستم اندازه گیری تنظیم چرخ، سیستم اندازه گیری نیروی گشتاور چرخ، ترانزدیوسو پدال ترمز، .. سیستم اندازه گیری 6 مولفه نیرو وارد شده بر چرخ خودرو، سیستم اندازه گیری تنظیم چرخ، سیستم اندازه گیری نیروی گشتاور چرخ، ترانزدیوسو پدال ترمز، ..
link

 دستگاه افت و خیز سنج ضربه ای سبک

دستگاه پرتابل افت و خیز سنج ضربه ای سبک، با کاربری آسان شامل ترانزدیوسر و دستگاه قرائت به همراه نرم افزار مربوطه، به منظور تعیین ضریب ارتجاعی برگشتی لایه های روسازی.


 دستگاه پرتابل افت و خیز سنج ضربه ای سبک، با کاربری آسان شامل ترانزدیوسر و دستگاه قرائت به همراه نرم افزار مربوطه، به منظور تعیین ضریب ارتجاعی برگشتی لایه های روسازی.
link